Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Teatr NN
Kultura i sieć

Kultura i sieć

Kiedy w 2010 roku opublikowaliśmy książkę „Animacja sieci w programie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” nikt chyba nie przypuszczał, że w czerwcu 2016 roku grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie kończyć pisanie prac licencjackich na kierunku „Teksty Kultury i Animacja Sieci”.  Czytaj więcej

„Ze wszystkiego też, co istnieje na ziemi, człowiek najchętniej porównuje się do drzewa”. O projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”

„Ze wszystkiego też, co istnieje na ziemi, człowiek najchętniej porównuje się do drzewa”. O projekcie „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”

„Mało jest w świecie krajów, w których historia kultury materialnej byłaby równie silnie jak w Polsce związana z drewnem (…). Bo też świat form polskiego drewna powstawał dzięki warunkom przyrodniczym krajobrazu, wypełnionego w przeważającej mierze puszczami i leśnymi ostępami”. Ten cytat z publikacji Jana W. Rączki pt. “Architektura drewniana” był myślą przewodnią projektu “Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Główną ideą projektu było dokumentowanie tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek z terenu Lubelszczyzny. Czytaj więcej

Poetyckie kompendia multimedialne: Barańczak, Krynicki, Zagajewski

Poetyckie kompendia multimedialne: Barańczak, Krynicki, Zagajewski

W piątkowe popołudnie 19 lutego 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się kameralna prezentacja serwisu internetowego „Monografie w toku. Kompendia multimedialne: Barańczak. Krynicki. Zagajewski” poświęconego poetom Nowej Fali. Serwisy zostały przygotowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Wydawnictwem a5. Spotkanie odbyło się z udziałem dwóch bohaterów „Monografii” – Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, w obecności szefowej Wydawnictwa a5 – Krystyny Krynickiej, a także prof. Anny Czabanowskiej-Wróbel, prof. Mariana Stali oraz pracowników Wydawnictwa a5 i Instytutu Książki. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy redaktora „Monografii w toku” –  prof. Pawła Próchniaka.

Czytaj więcej