Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Teatr NN
Czy międzykulturowa animacja w Lublinie przyczyniła się do pomocy uchodźcom z Ukrainy?

Czy międzykulturowa animacja w Lublinie przyczyniła się do pomocy uchodźcom z Ukrainy?

Odpowiedź na to pytanie jest celem mojego stypendium Prezydenta Miasta Lublin w 2023 roku. Główną misją przypisywaną animatorom i animatorkom kultury jest wywoływanie pozytywnej zmiany społecznej, ale bardzo trudno ją zweryfikować. Po 1989 roku wiele lubelskich instytucji i organizacji – takich jak np. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – zaczęło wśród mieszkańców Lublina budować relacje międzykulturowe i otwartość na innych. Rodzajem praktycznego sprawdzianu naszego stosunku do obcych stał się napływ uchodźców z Ukrainy. Skala pomocy okazanej im przez społeczeństwo była zaskakująca dla wszystkich. Być może więc te dwa fakty są ze sobą powiązane i nasza pomoc uchodźcom była wynikiem zmiany społecznej wywołanej przez animację międzykulturową.

Czytaj więcej