Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Teatr NN
Niesamowita Necha Herszenhornowa

Niesamowita Necha Herszenhornowa

Kilka dni po śmierci Nechy Herszenhornowej, w sierpniu 1937 roku „Lubliner Tugblat” napisał o niej: „razem z mężem rozwinęła działalność pierwszej i najważniejszej drukarni żydowskiej w Polsce, założonej w Lublinie 70 lat temu. Samodzielnie zajmowała się drukiem ksiąg religijnych oraz rozprowadzała po całym świecie najprzeróżniejsze książki żydowskie. Nie było takiego żydowskiego ośrodka na całej kuli ziemskiej, który nie byłby poprzez prowadzoną przez nią drukarnię związany z Lublinem […]. Była dobrym człowiekiem o szlachetnym charakterze i szerokim geście, pełną miłości do wszystkich wokół niej” (przeł. A. Kopciowski). Kim była ta przedsiębiorcza i silna kobieta, która przez kilka dekad nosiła tytuł niekwestionowanej królowej lubelskich drukarzy? Czytaj więcej

Megejfe! Epidemia cholery w Lublinie

Megejfe! Epidemia cholery w Lublinie

Od początku pandemii w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 w województwie lubelskim zmarło już prawie 3 tysiące osób, co na szczęście wciąż stanowi niewielki odsetek ponad dwumilionowej populacji województwa (zbiorcze dane dotyczące zgonów w samym Lublinie nie są publikowane). Sto trzydzieści lat temu, w 1892 roku, Lublin nawiedziła epidemia cholery, która w kilka miesięcy zabiła około 1,5% mieszkańców miasta i była jedną z największych katastrof w jego najnowszej historii.

Czytaj więcej

Dom Pereca/ פּרץ-הױז — notatki z budowy

Dom Pereca/ פּרץ-הױז — notatki z budowy

Wielokrotnie przekładaliśmy termin otwarcia wystawy o Domu Ludowym im. I.L. Pereca w Lublinie. Chociaż pierwotnie planowaliśmy pokazać ją już w marcu 2020 roku, jak wszystkie wydarzenia kulturalne, została wstrzymana przez zakaz gromadzenia się ogłoszony w związku z epidemią. Ostatecznie wystawę otworzyliśmy w czerwcu, kiedy obostrzenia zostały częściowo zniesione, dziś natomiast prezentujemy jej wirtualną odsłonę. Czytaj więcej

Izraelita lubelski

Izraelita lubelski

„Ktokolwiekby przed kilku laty przybył do Lublina zdziwiłby się nie pomału stanem moralnym tutejszej gminy izraelskiej. Był to sobie światek odrębny wśród wielkiego świata Bożego, zasklepiony w sobie i w swych średniowiecznych pojęciach, przeczący potrzebę postępu, i wszelki ruch umysłowy, tak jak dawniej przeczono ruch ziemi, dla tego, iż go dostrzedz nie potrafiono. Ciemnotę tę przezorni mieszkańcy, albo raczej przewodniczący tej massie […] wszelkiemi siłami utrzymać usiłowali, zapierając wrota każdej myśli, nowej, aby się za nią jakiś promyk niebezpiecznego światła nie wkradł. Mimo jednak tych zapór, i tutaj nieubłagany czas odwiecznego swego dzieła przekształcenia zwycięzko dokonać potrafił”… Czytaj więcej

Moja droga do Projektu Neshoma

Moja droga do Projektu Neshoma

Mój pierwszy kontakt z pamięcią o polskich Żydach miał miejsce w 2005 roku, kiedy poznałam Tomka Pietrasiewicza i Witka Dąbrowskiego z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Do Lubina zaprosiła mnie moja mama, Nechama Tec, Ocalała z Holokaustu badaczka Zagłady, urodzona w tym mieście (przy ulicy Szerokiej) w 1931 roku. Promowała wtedy swoją książkę opartą na wspomnieniach, „Dry Tears” („Suche Łzy”), która akurat została przetłumaczona na język polski.

Czytaj więcej