Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Teatr NN
Philobiblion lubelski (1)

Philobiblion lubelski (1)

Autograf, tajemnicze słowo, swój początek wywodzące z klasycznej greki, w której „autos” równa się „sam”, a „grafo” to ni mniej, ni więcej tylko „pisać”. Znaczenie tego słowa jest wielorakie, bo oznacza ono i własnoręczny zapis określonej osoby i tekst książki czy artykułu spisany ręką autora i wreszcie podpis autorski, czasem pod krótką dedykacją, złożony zwykle na stronie przedtytułowej własnego dzieła. Taka niewielka parafa, a niekiedy wręcz gryzmoł, zwielokrotnia antykwaryczną wartość woluminu i sprawia, że oto jeden z wielu egzemplarzy książki, czasem wydanej w masowym, wielotysięcznym nakładzie, staje się tym jedynym, niepowtarzalnym, przy którym mocniej bije serce bibliofila, a antykwariuszowi pocą się dłonie. Czytaj więcej