Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Na blogu Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” opowiadamy o naszej codziennej pracy: o opiece nad pamięcią Lublina i Lubelszczyzny, poszukiwaniu śladów przeszłości, działaniach kulturalnych i edukacyjnych, sile wolnego słowa i Innym Lublinie. Tu też znajdziecie wpisy o wyjątkowych spotkaniach i niesamowitych ludziach, z którymi mamy szczęście współpracować. Te „opowieści z Bramy” snują dla Was pracownicy działów Bramy Grodzkiej, Trasy Podziemnej i Domu Słów.

Teatr NN

Poetyckie kompendia multimedialne: Barańczak, Krynicki, Zagajewski

W piątkowe popołudnie 19 lutego 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się kameralna prezentacja serwisu internetowego „Monografie w toku. Kompendia multimedialne: Barańczak. Krynicki. Zagajewski” poświęconego poetom Nowej Fali. Serwisy zostały przygotowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Wydawnictwem a5. Spotkanie odbyło się z udziałem dwóch bohaterów „Monografii” – Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego, w obecności szefowej Wydawnictwa a5 – Krystyny Krynickiej, a także prof. Anny Czabanowskiej-Wróbel, prof. Mariana Stali oraz pracowników Wydawnictwa a5 i Instytutu Książki. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy redaktora „Monografii w toku” –  prof. Pawła Próchniaka.

 „Monografie w toku. Kompendia multimedialne” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Na początek: Stanisławowi Barańczakowi, Ryszardowi Krynickiemu i Adamowi Zagajewskiemu. Publikacje – pomyślane jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentują opis życia i twórczości oraz antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, fotografie, nagrania audio i wideo.

Do współpracy zostali zaproszeni wybitni badacze literatury, eksperci w swoich dziedzinach i krytycy literaccy: profesor Anna Czabanowska-Wróbel, znawczyni dzieła Adama Zagajewskiego, profesor Piotr Śliwiński, znakomity krytyk i badacz poezji współczesnej, który przygotował monografię poświęconą Stanisławowi Barańczakowi, oraz profesor Paweł Próchniak, autor monografii Ryszarda Krynickiego i redaktor naczelny Stron Poezji.

 

 

„Monografie w toku. Kompendia multimedialne” zawierają szczegółowe zestawienia faktograficzne, pogłębione odczytania interpretacyjne dotyczące życia i twórczości poetów. Materiały mają formę kalendariów, esejów interpretacyjnych, antologii wierszy, zestawień bibliograficznych oraz wyboru prac krytycznoliterackich i literaturoznawczych.

W serwisie znajduje się ponad 170 tekstów wierszy, niektóre wiersze prezentowane są też w formie nagrań – własne utwory czytają Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a utwory Stanisława Barańczka interpretuje Marek Kondrat.

strony poezji poprwybór wierszy Stanisława Barańczaka

strony poezji poprwybór wierszy Ryszarda Krynickiego

strony poezji poprwybór wierszy Adama Zagajewskiego

Użytkownik serwisów znajdzie w nich również materiały wideo oraz fotografie pochodzące z archiwów poetów i Wydawnictwa a5.

strony poezji poprmultimedia dotyczące Stanisława Barańczaka

strony poezji poprmultimedia dotyczące Ryszarda Krynickiego

strony poezji poprmultimedia dotyczące Adama Zagajewskiego

Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5.

Projekt graficzny i system zarządzania treścią „Monografii w toku” przygotował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Projekt został sfinansowany z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych Wydawnictwa a5.

 

„Monografie w toku. Kompendia multimedialne” to część projektu „Strony Poezji. Polska poezja współczesna. Kompendia, antologie, rozmowy”, w którego skład wchodzą „Dopowiedzenia. Rozmowy z poetami” – audioteka rozmów z poetami przeprowadzanymi przez Jacka Podsiadłę oraz „Rozprawy w sieci. Biblioteka Stron Poezji. Monografie, studia, eseje”.

 

Zapraszamy na strony:

stronypoezji.pl/monografie
www.stanislawbaranczak.pl
www.ryszardkrynicki.pl
www.adamzagajewski.pl